Member

Professor

 • Junji Shikata (DBLP)
 • Ph.D Student

 • Chen Jiawei
 • Master's Students

 • Kotaro Amemiya
 • Yuto Kaneko
 • Yuichi Hasegawa
 • Liu Yexuan
 • Khang Minje
 • Kazuma Shiraishi
 • Shoto Chiku
 • Haruki Fujimoto
 • Yoshiro Matsuoka
 • Undergraduate Students

 • Arishige Suda
 • Reo Terasawa
 • Yuki Nakamura
 • Aoshi Matsuba
 • Dai Miura
 • Keita Yamakawa
 • Ayato Kobayashi